Skontaktuj się

Proces legalizacji zatrudnienia wymaga od podmiotu zatrudniającego dopełnienia szeregu formalności, wypełnienia stosownych  dokumentów i przedłożenia ich we właściwych urzędach. Polskie przepisy prawa zobowiązują cudzoziemców do uzyskania odpowiednich dokumentów, niezbędnych do legalnego pobytu oraz pracy na terytorium Polski.

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców to skomplikowany i złożony proces, dlatego wspieramy w tym procesie przedsiębiorców, oferując doświadczenie naszej wyspecjalizowanej kadry. Przekazanie procesu legalizacji w ręce zespołu Easttrees, pozwoli Państwa firmie skupić się na obszarach kluczowych dla jej rozwoju.

 

Usługi legalizacji pracy

 

Oferta przedsiębiorstwa Easttrees to wsparcie na każdym etapie legalizacji pobytu i zatrudnienia:

 

 • audyt i wskazanie najlepszych form zatrudnienia

 • konsultacje z naszymi specjalistami

 • pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem dokumentów

 • kontrolowanie procedury administracyjnej przez okres uzyskiwania niezbędnych dokumentów, pozwalających na legalny pobyt oraz pracę na terytorium Polski 

 

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Leasing pracowniczy, daje możliwość dynamicznego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku pracy. W branżach, gdzie występuje sezonowość pracy, wynajem wykwalifikowanej kadry pozwala na szybkie zaspokojenie brakującej kadry w okresie wzmożonej produkcji oraz płynną redukcję zatrudnienia w okresie spadkowym, zmniejszanie tym samym koszty i ryzyko zatrudnienia oraz zwolnień pracowników zatrudnionych bezpośrednio u klienta.

Wynajem pracowników, pozwala na elastyczne zatrudnienie w przypadku nagłego i nieplanowanego wzrostu produkcji, przy jednoczesnej redukcji kosztów ponoszonych na rekrutację i selekcję pracowników oraz ich obsługę kadrowo–płacową.

 

 

Jakie są zalety wynajmu pracowników dla firm?

 

Do najczęściej wymienianych korzyści związanych z usługą wynajmu pracowników zalicza się:

 

 • uelastycznienie struktury zatrudnienia, które dają możliwość szybkiej reakcji na zmiany rynkowe

 • wszelkie kwestie kadrowo-płacowe są po stronie naszej firmy

 • możliwość dokonania redukcji koszty  godzin nadliczbowych i innych kosztów związanych z zatrudnieniem na pracowników na etacie

Leasing pracowniczy – wynajem pracowników

Outsourcing procesów daje możliwość odciążenia zasobów personalnych, a także pozwala skoncentrować się na istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa procesach. 

Jako firma outsourcingowa od wielu lat działamy na terenie całej Polski, podejmujemy współpracę z każdym kontrahentem, bez względu na lokalizację zakładu pracy. Sukces naszych partnerów biznesowych z którymi współpracujemy, jest dla nas bardzo istotny, dlatego staramy się świadczyć usługi z najwyższą starannością.

Każda oferta, którą przygotowujemy, jest dopasowana indywidualnie do oczekiwań oraz wymagań naszych partnerów.

 

 

 

Korzyści outsourcingu

 

Usługi outsourcingowe dla firm to oferta dla przedsiębiorców, którzy chcieli by przenieść w ręce doświadczonej firmy:

 

 • dobór i oddelegowanie pracowników, którzy spełniają wymagania projektu

 • odpowiedzialność za prowadzenie nadzoru nad personelem, który realizuje powierzone zadania

 • dbałość o najwyższą jakość realizacji zleconego procesu

 • odpowiedzialność za pracowników wobec instytucji kontrolnych 

Outsourcing procesów i funkcji

Usługi

EASTTREES

 

ul. Piaskowa 7

65-204 Zielona Góra

 

kontakt@etwork.pl